Saglasnost za prikupljanje i obradu ličnih podataka

Nastavkom korišćenja ove aplikacije, dajem svoj pun i neopozivi pristanak Evropskoj banci za obnovu i razvoj, One Exchange Square, London EC2A 2JN, Ujedinjeno Kraljevstvo (kao kontroloru podataka) i njenim ovlašćenim izvršiocima, ovlašćenom Konsultantu i mojoj banci (kao obrađivačima podataka), da obrađuju moje podatke u papirnom i / ili elektronskom obliku, kako bi se izvršila obrada mog zahteva za dobijanje finansijskog podsticaja pri Kreditnoj liniji za zeleno finansiranje (GEFF).

Informisan sam da podaci prikupljeni putem VMS – a se neće deliti sa trećim licima, osim ukoliko to bude neophodno da bi se sproveo postupak obrade zahteva za isplatu novčanog podsticaja i/ili u slučaju zakonske obaveze ili zahteva nadležnih organa da se tim podacima pristupi. U tim slučajevima, dajem svoj pristanak za obradu i prenos mojih podataka, sve dok je to u skladu sa Evropskom opštom uredbom o zaštiti podataka/Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije ili u skladu sa Izjavom o privatnosti EBRD – a (https://www.ebrd.com/privacystatement).

Podaci se čuvaju radi obrade ili do opoziva date saglasnosti. Obavešten sam da mogu da povučem datu saglanost u bilo kom trenutku, obraćanjem Konsultantu fonda, kao obrađivaču podataka (serbia@ebrdgeff.com). Opoziv pristanka ne utiče na već izvršenu obradu podataka, obavljanu do trenutka opoziva.

U slučaju promene mojih ličnih podataka, odmah ću obavestiti odgovorno lice moje banke i slažem se da banka može te podatke dalje proslediti Konsultantu radi realizacije finansijskog podsticaja pri GEFF-u.