Saglasnost za prikupljanje i obradu ličnih podataka

Ukoliko nastavim sa korišćenjem ove aplikacije, dajem saglasnost EBRD i njenim ovlašćenim ugovaračima za obradu mojih ličnih podataka u papirnoj i/ili elektronskoj formi za procesuiranje moje prijave za finansijski podsticaj u okviru Kreditne linije za zeleno finansiranje. Podaci prikupljeni korišćenjem VMS-a neće se deliti sa trećim licima ukoliko nisu potrebni za ispunjavanje postupka obrade zahteva za isplatu finansijskog podsticaja i/ili ako nisu u skladu sa obaveznim zakonima/zahtevima nadležnih organa.

U slučaju promene mojih ličnih podataka, bez odlaganja ću obavestiti odgovorno lice u svojoj banci.