Dobrodošli u GEFF Sistem za verifikaciju

Ovaj sistem je razvijen za korisnike Kreditne linije za zeleno finansiranje (GEFF).

Molimo Vas da se registrujete u Sistem za verifikaciju (VMS) kako biste se prijavili za finansijski podsticaj koji je obezbedila Evropska Unija. Proces zahteva podnošenje dokumenata i informacija u vezi sa Vašom investicijom i kreditom (sertifikat prihvatljivosti, fakturu, dokaz o plaćanju, Ugovor o kreditu, informacije o računu na koji želite da se izvrši uplata finansijskog podsticaja), te Vas molimo da ih imate pri ruci. Pomoć označena "?" će Vam obezbediti više informacija u vezi sa pojedinačnim unosima.

Smatraćete se podobnim za finansijski podsticaj samo ukoliko je energetski efikasna oprema izabrana iz GEFF Tehnološkog selektora ili unapred odobrena od strane GEFF eksperta za verifikaciju, finansirana zajmom partnerske banke i u potpunosti implementirana na lokaciji projekta. Želimo da napomenemo da kućni aparati (npr. frižideri, zamrzivači i klima uređaji) ne ispunjavaju uslove za finansijske podsticaje, ali ako su finansirani iz zajma, dokumenta vezana za njih i dalje treba da se prilože.

GEFF je podržan sredstvima za finansijski podsticaj iz fondova Evropske unije, a program tehničke saradnje u okviru kreditne linije podržan je od strane Saveznog ministarstva finansija republike Austrije i Investicionog okvira za Zapadni Balkan.

Za podršku, kontaktirajte nas na serbia@ebrdgeff.com